ZNANSTVENA RECENZIJA

Recenzent: dr. Janek Musek

Učbenik psihološka astrologije

Avtor: Mario Baar


Knjiga je rezultat dela Instituta za psihološko astrologijo in psihoanalizo Ljubljana, kjer se je izobraževal tudi avtor - Mario Baar. Na pregleden in sistematičen način povzema delovanje te ustanove, ob tem pa kot učbenik prikaže celoten tematski okvir psihološke astrologije. Obravnava njene zgodovinske izvore, tradicionalno astrologijo in njene usmeritve, tradicije in usmeritve drugih ved, ki so ji blizu, s posebnim poudarkom pa zlasti tiste smeri v psihologiji, ki se tako ali drugače lahko smiselno povežejo z delovanjem psihološke astrologije. Iz tega je razvidno, da gre za vedo, ki je na meji med astrološko tradicijo, ki se je oblikovala zunaj znanosti, in znanstvenimi spoznanji različnih znanosti, predvsem psihologije, zato seveda ni mogoče govoriti o tipično znanstvenem področju in znanstvenih spoznanjih v strogem pomenu besede. Vendar pa gre za usmeritev v astrologiji, ki je na poti k vsebinskemu in metodološkemu preoblikovanju, zato ugotovitve avtorja zaslužijo pozornost tudi z znanstvenega vidika. Tovrstna tematika namreč doslej še ni bila širše predstavljena v našem prostoru.


Delo ocenjujem kot poglobljen in koristen prikaz psihološke astrologije, relativno nove astrološke usmeritve, ki se med vsemi skuša najbolj približati znanstvenim pogledom na človeka in njegovo življenje. Je povzetek pomembnega dela, ki ga je opravil avtor na tem področju v okviru ljubljanskega Instituta za psihološko astrologijo in psihoanalizo, ene redkih ustanov, ki se ukvarjajo s to vedo v svetu. Seveda pa ne gre za tipično znanstveno delo, zato je knjiga opremljena z znanstvenim aparatom le deloma. Terminološko je delo pomembno že zato, ker orje ledino v slovenski psihološki astrologiji in prispeva k njenim terminološkim temeljem in ne samo k razvoju strokovne terminologije. Jezikovno je knjiga napisana ustrezno in tudi slogovno privlačno.


Potencialni bralci so absolventi, diplomanti in študenti psihološke astrologije; vsi, ki jih resneje zanima problematika astrologije, zlasti njenih novejših usmeritev. Knjiga je lahko v pomoč tudi psihologom in drugim strokovnjakom za delo z ljudmi. Pomembna je tudi za določen krog izobraženstva.


Recenzent: dr. Janek Musek, redni profesor psihologije na FF Ljubljana