UMETNOSTNE (ART) TERAPIJE

Uporaba umetnosti kot sredstva za spremembe psihodinaminih procesov

Razline umetnostne (art) terapije, ki imajo velik vpliv na nezavedna psihina stanja


Ekspresivna umetnostna terapija je integrativni pristop, ki uporablja razline metode pisanje, risanje, modeliranje, glasbo, vizualno umetnost, dramo in ples, s pomojo katerih lahko posameznik osebnostno raste, razvija spretnosti, zmanjuje simptome ustvenih motenj, izbolja komunikacijo in osmilja osebne ivljenjske izkunje. Temelji na predpostavki, da lahko vsakdo naredi pomembno umetniko delo, ne glede na svoj naravni talent ali izkunje, in da je sam proces ustvarjanja kot tudi samo delo vedno koristno za psiholoko stanje posameznika.


Nevrografika (Neurographica) / Nevrografska umetnost (NeuroArt) je primerna metoda tako za odrasle kot tudi otroke. Gre za metodo, ki omogoa transformativno-ustvarjalni princip risanja, ki tvori nove nevro-povezave v moganih, navdihuje nove misli in spoznanja o posamezniku in o njegovem okolju. To ni samo metoda samootkrivanja in samorazumevanja, ampak tudi prispeva k samorazvoju in ustvarjanju nove oziroma drugane posameznikove realnosti. Zelo pomembno je, da se s pomojo nevrografike odpravlja razline omejitve, zaradi katerih je posameznik omejen in se pouti utesnjeno in nesvobodno. Preseganje lastnih omejitev s pomojo nevrografike, povzroi globlje premike v zavesti pa tudi na osebnem in kolektivnem nezavednem.

 

Wabi Sabi v tradicionalni japonski estetiki pomeni "pogled na svet", ki je osredotoen na sprejemanje lastne minljivosti in nepopolnosti. Gre za pristop, ki se ga opisuje kot cenjenje lepote, ki je v svoji biti " minljiva in nepopolna". Izraa se v mnogih oblikah japonske umetnosti, ki imajo moan kreativni vpliv na nezavedne procese, ki omogoajo delo na sebi.

 

Japonska umetnost Kintsugi pomeni "zdruevanje z zlatom". Je e stoletja stara umetnost, ki je za Japonce del širše filozofije sprejemanja lepote in odpravljanja loveških napak in pomanjkljivosti. Ukvarjanje s Kintsugijem omogoa posamezniku, da se zave sebe in svojih teav in jih s pomojo umetnosti skuša ozavestiti oziroma integrirati v svojo dušo. S tem dosee duhovno rast in dvigne kvaliteto svojega ivljenja.

 

Suzana Baar