Psihološka astrologija

Procesi v profesionalnem odnosu

Psihološka astrologija in globinski procesi


Psihološka astrologija omogoča zelo temeljito in globoko spoznavanje sebe in drugih ljudi, s čemer omogoča dvigovanje ravni in kvalitete klientkinega/klientovega življenja. Višja raven razumevanja duševnih potencialov pri sebi in pri drugih ljudeh povečuje medsebojno razumevanje, strpnost, potrpežljivost in krepi pozitivne potenciale v vsakem človeku. Tak človek duhovno raste, svoje življenje lahko vidi tudi z drugačnega zornega kota, pogosto pa tudi prevzame pozitivistično usmerjeno življenjsko filozofijo.


Učinke pri psihološki astrologiji se dosega s poglobljeno analizo duševnega stanja, v katerem se nahaja klientkina/klientova duša. Pri tem se upošteva vpliv dednostnih in privzgojenih vzorcev, pogosto pa na dogajanje vplivajo tudi močni karmični vzorci. Še posebno pomembno vlogo pri razvoju notranjih duševnih potencialov imajo starši, kulturno in socialno-družbeno okolje, ki jih je pri kvalitetni astrološki analizi treba upoštevati, kajti samo na tak način se lahko psihološki astrolog vživi v dušo svoje klientke/klienta in ji pomaga pri osebnostni rasti. Izjemno učinkovite in prodorne astrološke tehnike lahko pomagajo razjasniti, kaj se nezavednega dogaja v posameznikovi duši, kako se vse skupaj povezuje s trenutnimi situacijami, ki jih je treba razumeti kot evolutivne faktorje duševne rasti.


"Zdravilni" element v medčloveškem odnosu klientka/klient - astroterapevt sta transfer in kontratransfer. Prvi kaže na učinek energij, ki prehajajo z astroterapevta na klientko/klienta, drugi pa v nasprotni smeri. Če klientka/klient povsem zaupa izobraženemu, izkušenemu in profesionalnem astroterapevtu, mu bo zaupala svoje najglobje strahove, hkrati pa se bo s tem izdatno psihično razbremenila. Odpiranje tistih tem, ki jih klientka/klient ne more podeliti z nikomer drugim, razen astroterapevtom, ima intenzivne in globinske zdravilne učinke. Sčasoma klientka/klient uvidi, da poleg njene lastne perspektive obstajajo tudi drugačne perspektive, ki omogočajo mnogo učinkoviteje reševati nastale probleme. Ko se zgodi ta "premik" na globji ravni, je klientka/klient na pravi (duhovni) poti, ki vodi iz začaranega kroga.


Psihološka astrologija je sestavljena iz štirih osnovnih gradnikov, ki so na kratko opisane v mali šoli astrologije.


Različne astrološke tehnike, so na kratko opisane v sledečem hiperbesedilu: astrološke tehnike.


Mario Baar, dipl. psih. astrol.