PSIHOLOŠKA ASTROLOGIJA

Psihološka astrologija kot raziskovalno orodje

Povezava astrologije in psihologije


Psihološka astrologija se je v 20. stoletju razvila v pravo moderno znanost in umetnost, saj omogoča izredno hiter in globok uvid v zavestne, še posebno pa v nezavedne potenciale človeške duše. Ta vrsta astrologije odkriva tesno vez med makro- in mikrokozmosom ter ustvarja tesen odnos med človekovim notranjim in zunanjim svetom ter omogoča kompetentnemu psihološkemu astrologu podrobno in globinsko psihološko analizo klientkine/klientove duše. Psihološka astrologija ima na razpolago izjemno učinkovite tehnike oziroma sredstva, s katerimi lahko astrolog razbere zavestne in nezavedne vzorce klientke/klienta, ki jih v življenju pogosto, toda nehote ponavlja in od katerih ji marsikateri lahko izdatno oteži oziroma zagreni vsakdanje življenje.


Astrologija kot celovita in razvejana znanost in umetnost, je stara že preko 4000 let. Najstarejši zapisi o Luninih menah, ki so vrezani v živalske kosti, so stari nič manj kot 17000 let! Obstaja precej različnih vrst astrologij. Med njimi predstavlja popularna (časopisna) astrologija najbolj razširjeno obliko astrologije, ki pa je žal preveč posplošena, da bi lahko imela kakršno koli uporabno vrednost. Psihološka astrologija predstavlja resno in znanstveno disciplino in se smatra danes za eno najpomembnejših astroloških vej. Njene korenine segajo v 15. stoletje, ko se je začel z njo kot prvi ukvarjati Marsilio Ficino (1433 - 1499). Ko se je 20. stoletju psihološka astrologija otresla praznoverja, se je kvalitetno razvijala ter se tesno povezala s in psihologijo, ki je bila osnovana na temeljih več desetletnih znanstvenih raziskav Sigmunda Freuda (1856 - 1939), Alfreda Adlerja (1870 - 1937) in predvsem Carla Gustava Junga (1875 - 1961). Več...


Sledeče hiperbesedilo omogoča, da se spoznate z osnovami psihološke astrologije, oziroma, se povežete na malo šolo astrologije.


Mario Baar, dipl. psih. astrol.