SEZNANJANJE S PSIHOLOŠKO ASTROLOGIJO

Klientka/klient ne potrebuje predznanja

Procesi na astroanalitični seansi


Ko pride klientka/klient prvič k astrologu na astroanalizo, ji/mu psihološki astrolog na kratko predstavi osnove psihološke astrologije, ki se sestoji iz štirih gradnikov. Pojasni ji/mu tudi vlogo časa in prostora, vezanega na njeno/njegovo rojstvo. Klientki/klientu je omogočeno, da na tak način lahko aktivno sodeluje pri pojasnjevanju delovanja osnovnih arhetipskih energij, ki se izražajo prek znamenj zodiaka, planetov, astroloških hiš in aspektov.


Pri razlagi centralnega arhetipa (Sonca), čustvenega arhetipa (Lune) in personalnega arhetipa (ascendenta) psihološki astrolog pojasnjuje njihovo vlogo in pomen in preverja ozaveščenost klientke/klienta. Klientka/klient lahko postavlja vprašanja, komentira dogajanje, navede kakšne spomine ali opažanja ipd.


Iz zgornjega opisa sledi, da klientka/klient aktivno sodeluje pri astrološki interpretaciji oziroma astroanalizi, čeprav nima osnovnih predznanj. Ker je klientka/klient aktivno udeležen/a, počasi ozavešča posamezna področja rojstnega horoskopa in tako pridobiva vedenje o sebi in vzroke, ki pripeljejo do specifičnih situacij v življenju.


Vse, kar se dogaja na prvi seansi je posneto na disk CD-R ali USB ključ, tako da klientki/klientu ni potrebno ničesar zapisovati. Posnetek odnese s seboj, s čemer je omogočeno podoživljanje astroanalize in kasnejši podrobni študij dogajanja na njej.


Sledeče hiperbesedilo omogoča, da se povežete na malo šolo astrologije.


Mario Baar, dipl. psih. astrol.