POPULARNA ASTROLOGIJA

Ta vrsta astrologije je namenjena zgolj zabavi

Popularna (časopisna) astrologija kot zabava


Popularno(časopisno) astrologijo srečujemo v vsakodnevnem časopisju, v različnih revijah, na spletu in na mobilnih aplikacijah. Običajno gre za napovedi, ki so vezane na dvanajst astroloških znamenj, kjer se na kratko opisuje, kaj se bo posamezniku zgodilo v naslednjem dnevu ali tednu. Zavedati se je treba, da je ta vrsta astrologije namenjena zgolj zabavi oziroma sprostitvi in nima nikakršne znanstvene, svetovalne ali kakršnekoli druge vrednosti


Na žalost velika večina ljudi sodi astrologijo prav na osnovi neresnih časopisnih člankov, ki razlagajo vpliv posameznih znamenj živalskega kroga (zodiaka) na množice ljudi, ki so rojeni v posameznem astrološkem znamenju. Popularna astrologija je tako zelo posplošena, da njene trditve v nobenem primeru ne moremo resno jemati, še posebno zato ne, ker o vplivu posameznih znamenj pogosto pišejo povsem  nestrokovne osebe, ki zelo slabo poznajo astrološke tehnike in druga znanja, ki so za to potrebna. Seveda pa je jasno, da je škoda, ki jo popularna astrologija dela drugim (resnim in znanstvenim) vrstam astrologije, še posebno pa seveda psihološki astrologiji, izredno velika.


Popularna astrologija pri svojih napovedih upošteva zgolj lego Sonca v trenutku rojstva, ki se glede na datum rojstva nahaja na določeni stopinji zodiaka. Ker popularna astrologija uporablja samo dvanajst osnovnih tipov osebnosti, ki so rojeni v posameznih astroloških znamenjih, to pomeni, da celotno svetovno populacijo razdeli na dvanajst različnih tipov ljudi. Ni potrebno posebej poudarjati, da je to tako zelo groba delitev, da kot taka ne more imeti nobene praktične vrednosti, saj nenazadnje vsi vemo, da ima vsak človek na Zemlji povsem specifičen značaj, ki je po svoji zasnovi izredno kompleksen in seveda tudi mnogokrat večplasten.


Tisti ljudje, ki vse veje astrologije sodijo samo na osnovi popularne astrologije, seveda ne morejo dojeti, kako dragocen vir informacij za posameznika je psihološka astrologija, ki uporablja gradnike, kot so: dvanajst astroloških znamenj, deset planetov Sončnega sistema, asteroid Kiron, dvanajst astroloških hiš, medsebojne kote (aspekte) med posameznimi planeti, Lunine zanke, različne druge asteroide, zvezde stalnice in občutljive točke horoskopa. Vsi ti podatki so grafično prikazani rojstnem (natalnem) horoskopu, ki pa ni samo"zemljevid" posameznkove duše, ampak simbolizira tudi vso njeno notranjo in zunanjo dinamiko ter interakcijo z notranjim in zunanjim okoljem.


Mario Baar, dipl. psih. astrol.