OPIS ASTROLOŠKIH KNJIG

Avtor: Mario Baar dipl. psih. astrol.

Knjiga: SATURN - GOSPODAR KARME


Saturn simbolizira posameznikovo trenutno inkarnacijo, saj na simbolični ravni omogoča, da izkusimo, kaj življenje sploh je in kakšne izkušnje si lahko pridobimo v tem kratkem časovnem razdobju. Bazična Saturnova premisa pravi: »Življenje je težko.« Gre za veliko resnico, ki jo mora vsak posameznik sprejeti, če želi preseči omejitve, ki jih take ugotovitve ponazarjajo. Z astrološkega vidika bi lahko rekli, da je posameznik sposoben sprejeti vlogo Saturna, kar mu neposredno omogoči, da začne obvladovati svoje življenje.


Saturn je povezan z dejstvom, da so red, disciplina, odločnost in odgovornost osnovne kategorije, s katerimi je možno razrešiti veliko težav v življenju. Saturn je na videz neprijazen, neprijeten, hladen, krut in grd, vendar je hkrati tudi planet (samo)obvladovanja, strukturiranja in razreševanja različnih problemov. Posameznik, ki svojih težav ne razrešuje sproti, lahko v določeni življenjski dobi zapade v tako hudo krizo, da iz nje brez profesionalne pomoči ne najde več izhoda. Globinsko poznavanje astrološkega Saturna lahko pripomore k temu, da posameznik uredi svoje notranje in zunanje dogajanje in ga uskladi z možnostmi, ki so mu na razpolago. S tem si lahko izdatno dvigne raven kvalitete svojega življenja.


Pristop k Saturnovemu arhetipu je nenavaden in poseben, saj v razlago vključuje tudi judovsko kabalo in alkimijo in s tem na eni strani pokaže povezanost in prepletenost ezoteričnih sistemov, po drugi pa omogoči globji uvid v problematiko Saturna in njegovo arhetipsko funkcijo. Razlaga aspektov Saturna s pomočjo kabalističnega drevesa življenja kaže tudi na skrite povezave med posameznimi psihološkimi nivoji, ki se kažejo v novi in drugačni luči.


Knjiga Saturn – gospodar karme je namenjena bralcem, ki jih zanima področje psihološke astrologije. Če je nekdo začetnik na tem področju, mu priporočam, naj se najprej seznani z osnovnimi pojmi, ki so predstavljeni v prilogi te knjige, saj bo tako lažje spremljal astrološke razlage, ki se navezujejo na položaje Saturna v zodiaku, astroloških hišah in aspektih. Amaterski astrologi bodo v knjigi našli osnovne smernice o planetu Saturnu in spoznali njegovo bogato simboliko. Profesionalni astrologi pa bodo morda izvedeli za podrobnosti, povezave in odvisnosti, na katere do sedaj niso bili dovolj pozorni.


Knjiga: UČBENIK PSIHOLOŠKE ASTROLOGIJE


Učbenik psihološke astrologije je knjižno delo, ki je hkrati tudi psihoanalitičen pripomoček za osebnostno rast. Avtor skuša na enostaven in poljuden način predstaviti oziroma razložiti temeljna znanja, povezana s psihološko astrologijo in njenim poslanstvom. V Učbeniku so nanizana poglavja, ki se tičejo najpomembnejših tematik, ki naj bi jih obvladoval vsak diplomirani psihološki astrolog. Ta poglavja so: osnove astronomije, izračun horoskopa, osnovni astrološki gradniki (znamenja zodiaka, planeti, astrološke hiše in aspekti), osnove interpretacije rojstnega horoskopa, kozmični zakoni in usoda, etična pravila v astrološki praksi, posameznikove razvojne faze, napovedovanje prihodnosti, planetni cikli, tranziti in sekundarne progresije.


Učbenik psihološke astrologije potrjuje, da je psihološka astrologija izredno zahtevna znanost in umetnost, ki omogoča, da lahko psihološki astrologi s kančnkom svoje zavesti pokukamo v svet duševnega dogajanja. Da se to sploh lahko zgodi, pa je potrebno veliko ljubezni, časa, znanja in napora, ki v končni fazi pripelje do širšega dojemanja vloge, pomena in smisla samega življenja. Duša je izredno kompleksna in neumrljiva energijska struktura, ki se je utelesila v trenutni fizični obliki, čemur pravimo inkarnacija. Duša ima svojo notranjo strukturo, ki jo tvorijo organi duše ali arhetipi. Od njihovih lastnosti in medsebojne povezanosti je odvisno, kaj mora posameznik v tej inkarnaciji predelati, oziroma, kakšen je njegpv značaj.


Učbenik psihološke astrologije omogoča, da se lahko tako začetnik kot tudi profesionalni astrolog podrobno seznani s tem, kako psihološka astrologija deluje in kakšni so njeni notranji mehanizmi. Učbenik tudi pokaže, da je psihooška astrologija izjemno učinkovit pripomoček pri analizi in sintezi posameznikove duše, pod pogojem, da je psihooški astroog profesionalno usposobljen.


Mario Baar, dipl. psih. astrol.


Ogled znanstvene recenzije te knjige je tukaj.