MITOLOŠKI TAROT

Avtorici: Juliet Sharman-Burke in Liz Greene

Velika arkana


Podobe nekaterih kart velike arkane:


Nikarte tarota Nikarte tarota Ni karte tarota Ni karte tarota Ni karte tarota Ni karte tarota Ni karte tarota Ni karte tarota Ni karte tarota Ni karte tarota Ni karte tarota Ni karte tarota

Tukaj kliknete za malo arkano


Mario Baar, dipl. psih. astrol.