MITOLOŠKI TAROT

Avtorici: Juliet Sharman-Burke in Liz Greene

Mala arkana


Podobe nekaterih kart male arkane:


Ni karte tarota Ni karte tarota Ni karte tarota Ni karte tarota Ni karte tarota Ni karte tarota Ni karte tarota Ni karte tarota Ni karte tarota Ni karte tarota Ni karte tarota Ni karte tarota

Tukaj kliknete za veliko arkano


Mario Baar, dipl. psih. astrol.