MITOLOŠKI TAROT

Avtorici: Juliet Sharman-Burke in Liz Greene

Mitološki tarot ni namenjen vedeževanju


Mitološki tarot (poglejte si nekatere primere kart mitološkega tarota, in sicer: velike arkane in male arkane) je samo eden od več kot sto vrst tarota, ki se danes po eni strani uporabljajo za vedeževanje, po drugi pa za raziskovanje osebnosti (zavestnega in nezavednega dogajanja v duši posameznika). Ta dva pristopa sta si v osnovi zelo različna, kajti vedeževanje se uporablja za napovedovanje konkretnih bodočih dogodkov, medtem ko je namen raziskovanja osebnosti psihološko poglabljanje, spoznavanje samega sebe in doseganje duhovne rasti.


Mitološki tarot deluje na osnovi oraklja, ki ima že več stoletno tradicijo in omogoča vzbujanje posameznikovih arhetipskih energij, ki izhajajo iz zavesti in kolektivnega nezavednega (po Carlu G. Jungu), s tem pa je možno specifično prepoznavanje posameznika prek globljih vzorcev doživljanja. Karte tarota, ki imajo arhetipski značaj, globoko posegajo v delovanje posameznikove duše in vzbujajo močne duhovne potenciale, ki so lahko sicer pri odraslem človeku potisnjeni v nezavedno ali celo že od otroštva povsem blokirani.


S pomočjo mitološkega tarota je možno doseči globji stik s samim seboj, vendar je v to treba vložiti nekaj napora, kajti vseh 78 kart mitološkega tarota sloni na obsežnih in med seboj prepletenih mitih iz grške mitologije. Morda je na tem mestu treba tudi povedati, da se pri interpretacijah posameznih kart tarota večkrat zgodi, da poglabljanje v karte sproži nenavadno močne reakcije pri članih skupine, ki se največkrat izražajo prek izražene domišljije, bogatih doživetij in vizij ter posledično preroških in drugih vrstah sanj.


Spoznavanje mitološkega tarota se sestoji iz treh vrst skupin, ki so vsaka zase sicer samostojna celota, hkrati pa omogočajo, da je član skupine po tem, ko je obiskoval vse tri skupine, sposoben samostojno postavljati karte in jih tudi celovito interpretirati. Vse tri skupine obsegajo 152 šolskih ur, na koncu vseh treh skupin pa se podeli certifikat usposobljenosti za delo z mitološkim tarotom .


Začetna skupina mitološkega tarota obsega 48 šolskih ur. Skupina se sestaja enkrat na štirinajst dni po štiri šolske ure. V tem času se člani skupine spoznajo z 22 kartami Velike arkane in 56 kartami Male arkane. Na začetni skupini gre predvsem za vizuelno, mitološko, psihološko in arhetipsko prepoznavanje ter dojemanje posameznih kart tarota, to znanje pa potem pri kasnejših dognanjih v skupinah služi kot osnova za interpretacijo posameznih postavitev. Po zaključeni začetni skupini član skupine še ni pripravljen na to, da bi samostojno postavljal karte in jih interpretiral, saj se je šele dodobra spoznal z osnovami mitološkega tarota.


Nadaljevalna skupina obsega 64 šolskih ur in je namenjena vodenemu in konkretnemu delu z različnimi postavitvami kart mitološkega tarota. Tu se obravnava različne postavitve kart, kot so: keltski križ, enojna in dvojna podkev, zvezda, trikotnik in horoskopska postavitev. V tej skupini se uvede tudi terapevtsko barvanje in vodeno meditiranje, ki se nanaša na posamezne karte tarota (predvsem velike arkane). Pri terapevtskem barvanju gre za barvanje risank (grafično izrisanih podob iz kart mitološkega tarota, kar se izvaja s pomočjo navadnih barvnih svinčnikov). Sledi tako imenovana barvna interpretacija obarvanih slik, ki odseva trenutno duševno stanje posameznika in pri njem in pri drugih članih vzbuja terapevtske in kreativne potenciale.


Samostojna interpretacijska skupina traja 40 šolskih ur in je na eni strani namenjena temu, da znajo člani skupine samostojno interpretirati posamezne postavitve kart, po drugi strani pa se kombinira posamezne postavitve kart in psihološko astrologijo, ki jo izvaja vodja skupine. Za astrološko interpretacijo s strani članov skupine ni potrebno imeti kakršno koli predznanje, saj je astrološka interpretacija izvedena tako, da jo lahko razume vsak posameznik. S takim pristopom je tudi omogočeno, da člani skupine celovito spremljajo dogajanje v svojem življenju, da pridobijo nove perspektive na določene življenjske dileme, da v skupinski dinamiki duhovno rastejo in da razumejo in se poglabljajo v stiske in težave drugih članov skupine.


Sledi nekaj podob kart mitološkega tarota , in sicer najprej velika arkana (izbor med 22 kartami): kliknite tukaj, oziroma mala arkana (izbor med 56 kartami): kliknite tukaj.


Mario Baar, dipl. psih. astrol.