MALA ŠOLA ASTROLOGIJE

Osnovni gradniki psihološke astrologije

Znamenja zodiaka, planeti, astrološke hiše in aspekti


Osnovo vsake vrste astrologije tvorijo tako imenovani štirje elementi, ki simbolizirajo njene osnovne energetske potenciale. Gre za "vitalne sile kozmosa", ki tvorijo "kozmično kreacijo" in jih je možno zaznavati z vsemi petimi človekovimi čutili. Elementi niso samo osnovne energije v astrologiji in v raznih okultnih vedah, ampak so povezani z vsem, kar lahko dojemamo in izkušamo v življenju. Omenjeni elementi se v fiziki izražajo kot štiri agregatna stanja, v katerih se lahko nahaja materija, in sicer: zemlja (trdna snov), voda (tekoča snov), zrak (plinasta snov) in ogenj (ionizirana, plazmična snov).


Čeprav se zdi na prvi pogled precej smela trditev, da so štirje elementi osnova vsega, kar obstaja v kozmosu, pa so različne kulture v preteklosti, različne raziskave in spoznanja to dejstvo potrdila. Štirje elementi so namreč tudi gradniki psihološkega in duševnega sveta, zato se z njimi srečujemo tako na zavestni kot tudi na nezavedni ravni . Moderni opisi štirih elementov (pri kitajski astrologiji je dodan še peti element - kovina [na zahodu eter] in je tisti element, iz katerega naj bi nastali ostali štirje elementi) služijo globjemu dojemanju funkcioniranja sveta in obstajanju posameznika v štirih osnovnih psihičnih stanjih: zemlji (stvarnost, sedanjost, konkretnost), voda (varnost, čustvenost, preteklost), zrak (komunikacija, razum, bližnja prihodnost) in ogenj (intuitivnost, navdahnjenost, daljna prihodnost).


Ni astroloških elementov

Element ognja se nanaša na univerzalno energijo, ki aktivira, energizira, napolnjuje z entuziazmom, optimizmom in svobodno voljo, prinaša pa tudi svetlobo in toploto. Je izredno dinamičen, energičen, nepotrpežljiv, poln zanosa, filozofski, močno motiviran in osredotočen nase (egocentrizem). Ljudje z veliko ognja imajo močne energetske »kanale«, zaradi katerih ne morejo skriti svojega ponosa, dostojanstva, življenjske energije, iskanja vedno novih izzivov ipd. Ogenj je usmerjen v daljnjo prihodnost, zato je nagnjen k agresivnemu pristopu, aktivnosti in neposrednem angažiranju. Zanaša se na tako imenovani šesti čut - intuicijo , prek katere usmerja svoje življenje in delovanje. Za intuicijo bi lahko rekli, da je vezana na celotno fizično telo (povezano s kozmosom), s katerim zaznavamo določene bodoče dogodke, stanja ali situacije. še preden se zgodijo.


Element zemlje kaže na to, da je posameznik v tesnem stiku s svojimi fizičnimi čutili, realnostjo dogajanja in da izredno objektivno zaznava sedanjost kot tako. Tu gre za poudarek na praktičnosti, učinkovitosti, ekonomičnosti, materialni varnosti, veliki vztrajnosti, nespremenljivosti in trdnosti. Element zemlje se osredotoča na oblike (forme), želi služiti nekemu konkretnemu namenu ali cilju, je tradicionalno orientiran, previden, skeptičen in nezaupljiv. Zelo pomembne so mu materialne dobrine, vsakdanje delo, dejavnosti in urejenost, zelo pomemben pa je tudi družbeno-socialni status posameznika, ki naj bi v svetu predstavljal trdnost, odpornost in koristnost. Živi v sedanjosti, zato ga motijo omejitve, ki pa si jih pogosto tudi sam postavlja. Živi v konkretnem času in prostoru, strogo je orientiran na materialni svet oziroma materialne dokaze, njegovo delovanje pa mora nujno koristiti njemu, drugim ljudem in vsemu svetu.


Element zraka kaže na življenjsko energijo, ki je povezana z dihanjem, oziroma, kot rečejo jogiji - s » prano «. Domena zraka je svet arhetipskih idej, ki se skrivajo za svetom materije in je tista kozmična energija, ki se realizira prek različnih miselnih vzorcev. Povezana je z geometričnimi silami, ki delujejo prek razuma in se nanaša na stvari, ki se bodo dogajale v bližnji prihodnosti. Element zraka je poln zanimivih in nenavadnih idej, povezan je z razmišljanjem, racionalnostjo, objektivnostjo, komuniciranjem, informiranostjo in vsakovrstno obliko znanja. Element zraka deluje podobno kot "računalnik", saj je orientiran na trenutno dostopne podatke (opažanja, dejstva, vedenje, informacije), iz katerih "izračuna" najbolj primerno končno rešitev. Če so podatki napačni, ali če je podatkov premalo, potem je precej verjetno, da končna odločitev na osnovi zraka ne bo pravilna.


Element vode je neposredno povezan s svetom čustev, občutkov, bežnih zaznavanj, odtenkov in komaj zaznavnih vibracij. Gre za svet globokih občutenj, čustvenih reakcij, strasti, ki se do določene stopnje pogreznjeni v nezavedni del človekove sfere. Ta element se zaveda moči nezavedne psihe, ljubezni in sočutja, ki ohranjata svet povezan, notranje poenoten in usmerjen na preteklost, torej na pretekle situacije in dogodke. Vodni element stavi na preteklost čustvenih povezav in težko prekine čustvene vezi, kar obstajajo že stoletja. Je v tesnem stiku s celovitostjo celotne kreacije, zato je v svojem notranjem bistvu tako empatičen, razumevajoč, željan dajati pomoč in zagotoviti varnost sebi in drugim. Njegova negativna stran je vztrajanje na obstoječih čustvenih povezavah, ki lahko postanejo omejujoče in tradicionalno nezlomljive.


Astrologija (na splošno) pozna 12 astroloških (zodiakalnih) znamenj, ki so zgrajena na osnovi štirih elementov. Znamenja zodiaka so: oven, bik, dvojčka, rak, lev, devica, tehtnica, škorpijon, strelec, kozorog, vodnar in ribi. Znamenja zodiaka nastanejo zaradi gibanja Zemlje okrog Sonca po eliptični poti, ki jo imenujemo ekliptika. (Astrološka znamenja sploh ne bi obstajala, če se Zemlja ne bi vrtela okrog Sonca.) Znamenja se začnejo ob pomladnem ekvinokciju, to je okrog 21. marca vsako leto, in predstavljajo povsem enake 30 stopinjske odseke na ekliptiki. Znamenja in ozvezdja (z enakimi imeni) sta dve povsem različni stvari, zato jih ne gre zamenjevati.


Ni Zodiaka

Znamenja so prvi od štirih gradnikov astrologije, drugi gradnik so zvezde, planeti in sateliti , tretji so astrološke hiše (»področja življenja«) in četrti pa so aspekti (koti v kotnih stopinjah, ki jih oklepajo planeti, zvezde, sateliti in občutljive točke med seboj). Astrološka znamenja predstavljajo na simbolični ravni pomembne teme duhovnega razvoja duše , katere doživlja vsak posameznikna na svoji življenjski poti, to je poti »kozmičnega učenja duše«. Vsak posameznik ima v svojem rojstnem horoskopu vseh 12 astroloških znamenj , vendar so le nekatera poudarjena, druga pa so precej bolj v "ozadju", kar pomeni, da manj očitno vplivajo na celotno dogajaje oziroma doživljanje posameznika.


Znamenja nadalje predstavljajo arhetipsko osnovo, ki izhaja iz kolektivnega nezavednega (po Carlu Gustavu Jungu). Arhetipi ( pravzorci ), so nezavedne skupne energije, ki jih globoko v sebi čuti vsak posameznik, ne glede na rasno, kulturno, versko, politično ali kakšno drugo pripadnost. Arhetipi , kot bazični energetski vzorci duše, so skupni vsem ljudem, zato je tudi zodiakalna mandala sestavni del globlje kolektivne duše . Iz napisanega sledi, da zodiak simbolizira kozmični arhetipski proces razvoja na zavestni in nezavedni (notranji in zunanji) ravni. Gre torej za naravni ciklični proces, ki se začne z vstajenjem (pomlad), razcvetom (poletje), odmiranjem (jesen), smrtjo (zima) in ponovnim vstajenjem (naslednjo pomlad).


Astrologija (na splošno) pozna deset planetov našega sončnega sistema, vrsto zvezd in satelitov: Sonce (zvezda), Luna (satelit) in planete: Merkur, Venera, Mars, Jupiter, Saturn, Uran, Neptun in Pluton (miniaturni planet). Večina psiholoških astrologov pri svojem delu uporablja tudi planetoid/asteroid Kiron, ki je od vseh podobnih teles v psihološki astrologiji najpomembnejši.


Planeti imajo zelo različne obhodne čase glede na Sonce. Najhitrejši od vseh je satelit Luna, ki Zemljo obkroži v 27,4 dnevih. Obhodni časi ostalih planetov, so sledeči: Merkur obkroži Sonce v 88 dneh, z zemeljske perspektive pa potrebuje približno 1 leto, Venera obkroži Sonce v 225 dneh, z zemeljske perspektive potrebuje približno 1 leto, Mars potrebuje približno 2 leti, Jupiter 12 let, Saturn 29,5 let, Uran 84 let, Neptun 165 let in Pluton 248 let. Kot vemo Zemlja obkroži Sonce v 365,25 dneh, z zemeljske perspektive pa »Sonce navidezno obkroži Zemljo« tudi v 365,25 dneh. Asteroid Kiron ima zelo eliptično pot okrog Sonca, njegov obhodni čas pa je 50,5 let.


Ni Sonca


Ko se planeti in sateliti gibljejo okrog Sonca, se z zemeljske perspektive pravzaprav gibljejo po zodiaku dvanajstih astroloških znamenj. Iz tega sledi, da se lahko planeti nahajajo v različnih zodiakalnih znamenjih, ko se rodi človek na Zemlji. Glavno znamenje je tisto astrološko znamenje, v katerem se je nahajalo Sonce ob rojstvu, seveda gledano z zemeljske perspektive. Sonce se nahaja v enem znamenju povprečno 30,4 dneva, saj se vsak dan premakne po zodiaku za približno eno kotno stopinjo. Preostali planeti, sateliti in astroidi se pogosto nahajajo v različnih astroloških znamenjih (glede na Sonce), določene omejitve veljajo samo za Merkur in Venero, ki se gibljeta po poteh, ki sta znotraj eliptične poti Zemlje okrog Sonca.


Vsaka od zvezd, satelitov, planetov in asteroidov je kozmični, simbolični, arhetipski, karmični in fizični (telesni) princip. Simbolika vseh teh nebesnih teles je tako zelo široka, da jih poznamo in razumemo samo deloma, kajti simbolov se nikoli ne da spoznati do njihovega dna.


Sonce predstavlja ego in center zavesti, očetovske in ostale moške v življenju, vitalnostni faktor, osnovne lastnosti in kreativne sposobnosti posameznika, njegovo identiteto, poklic in tip življenjske poti.


Luna predstavlja čustveno občutljivost, pripadnost, odvisnost, svet spominov, občutenje doma in družine, občutja in čustveno odzivanje, mater in ostale ženske v življenju, faktor varnosti in zaščitenosti.


Merkur predstavlja faktor inteligentnosti, logičnega razmišljanja, komunikativnosti, informiranosti, sposobnosti govorjenja in povezovanja z drugimi ljudmi in potovanja na krajše razdalje. Je kozmični sel, ki prenaša sporočila in vsklajuje mnenja, se dogovarja in povezuje različne intelektualne in druge ravni.


Venera je planet ljubezni, lepote, estetike, umetnosti, privlačnosti, čutnega uživanja, erotičnosti, harmoničnosti in miroljubnosti. Predstavlja tudi vrednotni in vrednostni sistem posameznika, upravlja z zadovoljstvi in osebnimi zadovoljitvami.


Ni Venere

Mars je planet vojne, spopadov, napada in obrambe, strategije, osvajanja in aktivnega moškega principa. Kaže na posameznikovo agresivnost, impulzivnost, nestrpnost, dinamičnost in na način, kako izraža svojo jezo. Je planet smelosti, poguma, energije in usmerjenosti na določen cilj delovanja (zmago). Je sila, ki omogoča, da si posameznik izbori prostor pod soncem, da premaga svoje nasprotnike, se brani pred nevarnostmi in se vsesplošno uveljavi.


Jupiter kaže na moč samozaupanja, verovanja v dobro in pozitivno, simbolizira rast in razvoj (evolucijo), širjenje (ekspanzijo) in uveljavljanje in izkoriščanje priložnosti v osebnem in predvsem družbenem smislu. Kaže na širše perspektive v življenju, na osebnostno in družbeno moralo in etiko, življenjsko in vsesplošno filozofsko usmerjenost. Je tudi planet, ki posameznika ščiti in varuje takrat, ko gre zares velike probleme ali težave.


Saturn je planet časa in minevanja življenja, strukture, organiziranosti, dolžnosti in sistematičnosti, zemeljske inkarniranosti (»gospodar karme«), ekonomičnosti, trdnosti, praktičnosti, ambicioznosti in koncentracije. Je princip strahu in ustrahovanja, bojazni, omejenosti, asketizma in učiteljske avtoritete. Zahteva strpnost, red in disciplino, upoštevanje ločnic in meja. Je planet napora, truda, prizadevanja in tisti, ki kontrolira vse, kar se dogaja na notranji in zunanji ravni ( superego po Sigmundu Freudu). Zahteva potrpežljivost in pot malih korakov, postavlja visoke kriterije in zahteve, zato včasih deluje zadržano in togo. Je planet starosti in modrosti ter vsega, kar je pridobljeno z izkušnjami.


Ni Urana

Uran je planet sprememb, revolucij, nepredvidljivosti, čudnosti, drugačnosti in neprestane ustvarjalosti kozmičnega razuma. Deluje s pomočjo prebliskov, »aha« efekta, vedno novih idej in abstraktnih intelektualnih spoznanj. Ideje, ki jih generira, so lahko krute, čustveno brezobzirne in psihopatske. Je planet ekscentričnosti, svobode, neodvisnosti in neortodoksnosti. Trga principe tradicionalnosti, je izjemno napreden in vzpostavlja nove duhovne horizonte.


Neptun je planet blaženosti, odmaknjenosti, omamnosti, nejasnosti, idealizma in naivnosti. Je princip brezpogojnega sprejemanja, združenosti, enovitosti, povezanosti na globjem kozmičnem nivoju. Je princip odvisnosti (alkohol, droge), brezmejnosti, sočutja, razumevanja in žrtvovanja. Je posameznikova moč sprejemanja neotipljivega in nevidnega, mističnega in iracionalnega. Je princip božanske ljubezni, absolutne (kozmične) lepote in vznesenosti.


Pluton je planet graditve (konstrukcije) in razrušitve (destrukcije), absolutnega uspeha ali poraza, principa vse ali nič, preživetja ali smrti, absesivne ljubezni ali skrajnega sovraštva. Kaže na regeneracijo, transformativnost, visoko intenzivnost dogajanja ali občutenja, vojno, genocid in ponovno rojstvo. Je planet povezan s spolnostjo (»mala smrt«), obvladovajem mas ljudi, absolutnim nadzorom, diktaturo oziroma močjo obvladovanja sebe in drugih ljudi.


Ni Kirona

Kiron je asteroid, ki kaže na posameznikove občutljive točke, ranjenosti, pomankljivosti, napake in neprimernosti. Kaže na duševne rane in psihološke komplekse, telesne pomanjkljivosti, nepravičnost, bolečino in lastno ranljivost. Upravlja z ekologijo, proučevanjem naravnih in alternativnih metod zdravljenja, znanja, veščine učiteljevanja in življenjske modrosti. Poskuša združevati živalske instinkte in človeške sposobnosti. Je povezan z notranjim razcepom in bipolarnostjo ter občutkom, da ima vsak človek napake, ki jih sam ni sposoben (pri sebi) odpraviti.


Astrološke hiše


Vsak astrolog (na splošno) je seznanjen s tem, da vsebuje rojstni horoskop dvanajst astroloških hiš, izkustvenih polj, »sektorjev« oziroma polj (zemeljskih) življenjskih izkušenj. ( Hiše v horoskopu nastanejo zato, ker se Zemlja vrti okrog lastne osi .) Astrološke hiše sploh ne bi obstajale, če se Zemlja ne bi vrtela okrog lastne osi. Vsaka hiša simbolizira dogajanje na področju človekovega doživljanja v realnih okoliščinah, vezanih na trenutno zemeljsko inkarnacijo. Na hiše je mogoče gledati tudi kot na polja s posebnimi življenjskimi nalogami (funkcijami), ki se odvijajo tako na notranji kot tudi zunanji ravni. Obstaja cela vrsta različnih sistemov hiš, najbolj pogosto pa sta uporabljena Placidusov in Kochov sistem astroloških hiš .


Ni hiš

Astrološke hiše delimo na različne skupine, na primer: glavne, stalne in spremenljive hiše .


Glavne hiše horoskopa obsegajo štiri najpomembnejša področja, ki jih vsak posameznik izkusi v svojem življenju. Vrhovi glavnih hiš so štiri kotne točke, ki so občutljive točke, in sicer: vrh prve hiše ali Ascendent ( ASC ) ali podznak, vrh četrte hiše ali Imum Coeli (IC) ali nebesno dno, vrh sedme hiše ali Descendent (DSC) ali nasprotni podznak in vrh desete hiše ali Medium Coeli (MC) ali sredina neba.


Ascendent (ASC) in prva hiša govorita o rojstvu kot karmični dimenziji, zgodnjemu življenjskemu poteku, odnosu s samim seboj, odnosu, ki ga ima posameznik do sveta, obnašanju in zunanjem izgledu oziroma maski (personi), ki zakriva dejansko bistvo posameznika.


Imum Coeli(IC) in četrta hiša govorita o osebnih (privatnih) zadevah, prednikih, karmični preteklosti, o odnosih "z manj vidnim od staršev", družinski dinamiki, čustveni hierarhiji, domu, nepremičninah, občutkom varnosti in zaščitenosti.


Descendent (DSC)in sedma hiša govorita o tem, kaj posameznik pričakuje v ljubezenskih odnosih in zvezah, kaj projicira na partnerja, kakšne poslovne odnose vzpostavlja, kako obravnava druge (tuje) ljudi, kateri so njegovi odkriti nasprotniki in kakšen ima odnos do družbenih zakonov oziroma nižjih sodišč.


Medium Coeli (MC) in deseta hiša predstavlja družbeni in socialni status, ambicije, družbeno hierarhijo in ugled, poslovno uspešnost, poklicno kariero, izbiro poklica, družbeno persono in odnose z vidnejšim od staršev.


Stalne hiše sledijo glavnim hišam, in sicer:


Druga hiša predstavlja posameznikov vrednostni in vrednotni sistem, sposobnost služenja denarja, odnos do materialnih dobrin, ugodja in razkošja, način služenja denarnih sredstev, odnos do lastnega telesa in lastne vrednosti, kaže pa tudi na samopodobo in samozavest posameznika.


Peta hiša obsega področja, kot so: ustvarjalnost (kreativnost), navezovanje ljubezenskih stikov (avanture), sproščenost, igra, tveganja (hazard), odnos do otrok, njihova vzgoja in izkušnje z njimi in konjički (hobiji).


Osma hiša je povezana s: skupnimi vrednotami s partnerjem, raznovrstno pomočjo oziroma podporo, ki jo posameznik lahko pričakuje od partnerja (fizično, moralno, etično, materialno, finančno, psihološko), odnos do spolnosti, doživljanje smrti (drugih ljudi), globokimi raziskovanji (psihologija, psihoterapija, mitologija), družinska karma, povezanost s partnerjem in morebitni kirurški posegi.


Enajsta hiša obsega: prijatelje in dobre znance, ljudi, s katerimi ima posameznik skupne cilje, sposobnost in potrebo po druženju, različne skupine in skupinsko dinamiko, timsko delo, grupacije, cilje, želje in upanja v življenju, velike organizacije in okoliščine, na katere posameznik nima nikakršnega vpliva.


Ni hiš

Spremenljive hiše sledijo stalnim hišam, in sicer:


Tretja hiša predstavlja posameznikovo sposobnost za osnovno učenje, branje in pisanje, način, sposobnost in vrsto komuniciranja, sposobnost zbiranja informacij, splošno razgledanost, osnovnošolsko izobraževanje, odnos do izobraževanja, način mišljenja in razmišljanja, intelektualne sposobnosti in verbalizacija, odnos do bližnjega okolja in ljudi (bratje, sestre, bližnji sorodniki) in odnos do prevoznih sredstev.


Šesta hiša je povezana z vsemi cikličnimi procesi, ki se pojavljajo vsak dan, na primer: vsakodnevne navade in dolžnosti, odnos do dela in službe, način prehranjevanja (diete), »vzdrževanje« telesa, osebna higiena, odnosi s sodelavci v službi, zdravje (psihosomatski procesi), srednješolsko izobraževanje in odnos do malih domačih živali.


Deveta hiša se smatra za eno najpomembnejših hiš, in sicer obsega: življenjsko filozofijo, prepričanja in odnos do sveta, verovanje v boga, kozmos ali naravo, stik z osebno notranjo esenco, stanje »notranjega duha«, širina dojemanja realnosti, filozofska prepričanja, ki jih posameznik deli z drugimi ljudmi, osebni in skupni (družbeni) ideali, potovanja v oddaljene kraje in stiki s tujci in tujimi kulturami (»kulturni šok«), prevozna sredstva na dolge razdalje (letala) in vsa visokošolska izobraževanja, pridobivanje diplom, magisterijev in doktoratov ter filozofsko-intelektualni vpliv na vodstveno strukturo iz ozadja (na primer kot »siva eminenca«).


Dvanajsta hiša je najbolj kompleksna hiša, ki obsega: procese univerzalizacije, kjer se integrira vse, kar je bilo doseženega v predhodnjih enajstih hišah, povezujemo pa jo tudi z intuicijo, sposobnostjo biti požrtvovalen, sočuten, čustveno globoko povezan, kaže na doživljanje mističnih okultnih in obsmrtnih izkušenj, odnosom do »filozofske« smrti, upravlja z osamljenostjo, ločenostjo, zaprtostjo, starostjo in modrostjo, povezana je z zaprtimi institucijami (bolnice, umobolnice, knjižnice, zapori, skrite in vohunske organizacije), nevidnimi nasprotniki in sovražniki, podzavestjo in nezavedno sfero posameznika, kamor »potiskamo« nesprejete psihološke vsebine, karmičnimi nalogami v sedanjem življenju, predrojstnim doživljanjem (tri mesece pred rojstvom otroka) in vseživljenjskim (univerzalnim) učenjem (»življenjska fakulteta«).


Aspekti in aspektne konfiguracije


Aspekti med planeti in drugimi pozicijami v rojstnem horoskopu so pravzaprav medsebojni koti (v kotnih stopinjah in minutah), ki jih oklepajo opazovane zodiakalne pozicije med seboj. Aspekti predstavljajo nekakšno »numerologijo v astrologiji«, saj vpeljujejo pojem »vibracij «, ki so značilne za določena cela števila . Vsako število ima namreč na simbolični ravni svoj pomen, če pa z izbranim celim pozitivnim številom delimo polni kot (360 stopinj), dobimo posamezne tipe aspektov , in sicer:


Ni hiš

360 : 1 = 360 = 0 stopinj ..... aspekt konjukcije
360 : 2 = 180 stopinj ..... aspekt opozicije
360 : 3 = 120 stopinj ..... aspekt trigona
360 : 4 = 90 stopinj ..... aspekt kvadrata
360 : 5 = 72 stopinj ..... aspekt kvintila
360 : 6 = 60 stopinj ..... aspekt sekstila
360 : 7 = 51 stopinj 26 minut ..... aspekt septila
360 : 8 = 45 stopinj ..... aspekt polkvadrata (oktila)
360 : 9 = 40 stopinj ..... aspekt nonila
360 : 10 = 36 stopinj ..... aspekt decila
360 : 11 = 32 stopinj 44 minut ..... aspekt undecila
360 : 12 = 30 stopinj ..... aspekt polsekstila

Še nekaj dodatnih tipov aspektov dobimo, če poleg deljenja uvedemo še množenje s celim pozitivnim številom, in sicer:


Ni aspektov

(360 : 11)*2 = 65 stopinj 27 minut ..... aspekt biundecila
(360 : 9)*2 = 80 stopinj ..... aspekt binonila
(360 : 11)*3 = 98 stopinj 11 minut ..... aspekt triundecila
(360 : 7)*2 = 102 stopinj 51 minut ..... aspekt biseptila
(360 : 11)*4 = 130 stopinj 55'..... aspekt kvadroundecila
(360 : 8)*3 = 135 stopinj ..... aspekt poldrugega kvadrata (trioktila)
(360 : 5)*2 = 144 stopinj ..... aspekt bikvintila
(360 : 12)*5 = 150 stopinj ..... aspekt inkonjukcije
((360 : 9)*4 = 160 stopinj ..... aspekt kvadrononila
(360 : 11)*5 = 163 stopinj 38 minut ..... aspekt kvintoundecila

Od zgoraj omenjenih dodatnih tipov aspektov je vsekakor najpomembnejša inkonjukcija (150 stopinj), sledijo pa še poldrugi kvadrat (135 stopinj), bikvintil (144 stopinj) in biseptil (102 stopinji 51 minut). Ostali zgoraj omenjeni aspekti se v astrologiji manj uporabljajo, vsi med njimi pa tudi še niso dovolj raziskani.


Najmočnejši in najvplivnejši aspekti so: konjunkcija, sledijo opozicija, kvadrat, trigon, sekstil, inkonjukcija itd. Vsi omenjeni aspekti so tudi aspekti 1. reda, preostali pa so aspekti 2. in 3. reda.


Aspekte delimo tudi na dinamične in harmonične. Dinamični aspekti delujejo občasno, kampanjsko, močno in silovito, ustvarjajo notranje napetosti, akcijo in sprožitev dogajanj na notranji in zunanji ravni. Dinamični aspekti so: opozicija, kvadrat, polkvadrat, poldrugi kvadrat in inkonjukcija. Harmonični aspekti prevajajo energijo med planeti tekoče, neproblematično, samodejno, brez sunkov in napetosti ter pogosto na prijeten način. Harmonični aspekti so: trigon, sekstil, polsekstil, kvintil in septil. Konjunkcija je lahko dinamična ali harmonična, kar je odvisno od planetov, zvezd, satelitov, asteroidov ali občutljivih točk, ki se nahajajo v konjunkciji. Obnašanje ostalih aspektov je prav tako odvisno od tega, kakšne planete medsebojno povezujejo.


Aspekti so lahko rastoči (involucija) ali veneči (devolucija), približujoči in oddaljujoči ter natančni (gledano po dopustnem odstopanju od natančnega aspekta - orbisu). Rastoči aspekti so tisti, pri katerih hitrejši od obeh planetov oklepa s počasnejšim kot, ki je manjši od 0 stopinj do 180 stopinj, gledano v smeri, nasprotni urinemu kazalcu, veneči pa tisti, ki oklepajo kot med 180 stopinj in 360 stopinj. Rastoči aspekti imajo nezavedno notranjo dinamiko, ki zahteva instinktivno delovanje med planetarnima energijama, veneči pa zavestno notranjo dinamiko, ki zahteva spremljanje dogajanja na zavestni ravni in vključuje tudi odgovornost oziroma obvladovanje. Približujoči aspekti so tisti, kjer se hitrejši od obeh planetov točki, kjer nastopi natančen aspekt, oddaljujoči aspekti pa tisti, ko se hitrejši od obeh planetov že odmika od natančnega aspekta. Približujoči aspekti so močnejši, kajti »dogodek« (natančen aspekt) še ni nastopil, oddaljujoči aspekt pa je šibkejši, ker se je »dogodek« že zgodil in gre bolj za spominjanje in premlevanje tega, kar se je pravzaprav zgodilo. Natančni aspekti so vsi tisti, ki imajo orbis manjši od 1 stopnje in delujejo zaradi tega zelo močno in zaznavno.


Ključne besede pri interpretaciji aspektov so za posamezne aspekte sledeče:


Ni hiš

Konjunkcija:

je združena z ...
deluje skupaj z ...
je pod močnim vplivom ...
poudarja ...
daje vzajemno in kombinirano moč ...

Opozicija:

je soočen z ...
je med ekstremoma ...
se skuša udejanjiti skozi ...
se medsebojno zrcali ...
je v veliki napetosti z ...

Trigon:

je usklajen z ...
je uravnotežen z ...
najde užitek in zdovoljstvo v ...
je harmoniziran z ...
najde življenjsko moč v ...

Kvadrat:

se bori z ...
skuša najti praktični izraz s pomočjo ...
prejema izzive skozi ...
se bojuje z ...
je moten in uravnotežen z ...
e težko pomiri z ...

Kvintil:

deluje na podlagi znanja o ...
deluje z vedenje o ...
se izraža ustvarjalno s pomočjo ...
se slogovno dopolnjuje z ...
se izraža z razumevanjem o ...

Sekstil:

deluje učinkovito z ...
se manifestira s pomočjo ...
deluje usklajeno z ...
e izraža skozi ...
manifestira svoje potenciale praktično in s pomočjo ...

Ni aspektov

Septil:

se motivira skozi ...
ga privlači in vznemirja na zunanji ravni ...
ga vzpodbuja in stimulira skozi ...
deluje evolutivno na ...

Polkvadrat:

deluje z veliko učinkovitostjo ...
najde konkreten izraz skozi ...
se manifestira s pomočjo ...
deluje abrazivno in moteče na ...

Poldrugi kvadrat:

ustvarja učinkovite okoliščine za ...
se udejanji skozi ...
omogoča praktično manifestacijo skozi ...
se izraža kompleksno in globoko skozi ...

Novil:

motivira na notranji (ezoterični) ravni ...
omogoča duhovno povezanost skozi ...

Polsekstil:

rahlo in nežno povezuje ...
lahko najde izhod s pomočjo ali skozi ...

Inkonjukcija:

vpliva moteče in stresno na ...
zahteva prilagajanje in pozornost ...
pliva obremenjujoče in izčrpljujoče na ...

Jakost delovanja aspektov je predvsem odvisna od dopustnega odstopanja od natančnega aspekta (orbisa ). Manjši orbis pri nekem aspektu, deluje močneje. Planeti in ASC in MC imajo orbise pri aspektih prvega reda največ +/-8 stopinj , Sonce in Luna pa +/-10 stopinj . Sekstili imajo orbis +/-6 stopinj za Sonce in Luno , za ostale planete pa +/- 2 stopinji . Inkonjunkcija ima vedno orbis +/- 2 stopinji . Aspekti 2 . in 3. reda imajo orbise največ +/- 2 stopinji.


Aspekti, ki imajo orbis manjši od 1 stopinje, so izredno močni in dominantno vplivajo na dogajanje. Večji je orbis med planetoma, težje posameznik zaznava delovanje takega aspekta. Pri analizi horoskopa je pomembno določiti tiste aspekte, ki so najmočnejši in so neprestano pristoni pri celotni psihološki in manifestativni dinamiki.

Zelo pomembno mesto tvorijo tako imenovane aspektne skupine ali konfiguracije . Poznamo celo vrsto konfiguracij, in sicer:


Stelij – najmanj trije planeti, zvezda, satelit in občutljiva točka (ASC, MC) se nahajajo zelo blizu skupaj (ali v istem znamenju) in tvorijo najmočnejšo aspektno skupino ali konfiguracijo. Stelij predstavlja »generator« zelo močnih in prodornih energij, ki dajejo posamezniku veliko moč na tistem delu horoskopa, in v tistem astrološkem znamenju, kjer se to zgodi. Ločimo stelije s konjunkcijami med planeti, stelije po znamenju (brez konjukcij med planeti) in disociativne stelije s konjunkcijami in s planeti v dveh sosednih znamenjih .


Ni stelija

Slika 1: Shematski prikaz pet-točkovnega stelija


T-kvadrat tvorijo najmanj trije ali več planetov, ki se nahajajo na ogljiščih T-kvadrata. Manifestacija te aspektne strukture je izjemno napetostna, pa tudi asimetrična, ker eden od planetov nima opozicije. Vsi planeti so med seboj v dinamičnih odnosih, kar ustvarja izjemno močne napetosti in konflikte. Obstajajo glavni , stalni in spremenljivi T – kvadrati ter disociativni T-kvadrati (nimajo vsi planeti iste kvalitete).


Ni T-kvadrata

Slika 2: Shematski prikaz lege planetov v T-kvadratu


Veliki križ tvorijo najmanj štirje planeti, ki se nahajajo na ogljiščih velikega kvadrata . To je ena najbolj problematičnih napetostnih konfiguracij, ki dinamično povezujejo vse planete med seboj, s tem pa povzročajo zelo močne konfliktna dogajanja ali situacije, ki posameznika občasno zelo obremenjujejo in mučijo. Obstaja glavni , stalni in spremenljivi veliki križ ter disciativni veliki križ , pri katerem planeti nimajo iste kvalitete.


Ni velikega križa

Slika 3: Shematski prikaz lege planetov v velikem križu


Veliki trigon je konfiguracija, ki vsebuje najmanj tri planete, razporejene po ogljiščih velikega trikotnika . Ker so vsi aspekti v konfiguraciji trigoni , so planeti med seboj harmonično povezani, s čemer omogočajo stalen in nekonflikten pretok energije ter neprestano »izenačevanje« razlik v planetnih energijah. Delovanje velikega trigona je precej harmonično, celo v primeru, da so v konfiguraciji planeti, ki si med seboj nasprotujejo po svojih bazičnih energijah.


Ni velikega trigona

Slika 4: Shematski prikaz velikega trigona


Jod imenovan tudi » božji prst « je naslednja konfiguracija , ki je zelo pogosta in tudi po svojem delovanju zelo specifična. Tvorijo jo najmanj trije planeti, od katerih dva tvorita med seboj sekstil, s tretjim pa sta povezana preko dveh inkonjunkcij . Taka konfiguracija je precej stresna, zahteva nenehno prilagajanje, usklajevanje in spreminjanje stališč, mnenj in misli. Planet , ki se nahaja » v prstu « dožilja dve inkonjukciji hkrati zelo neprijetno in stresno. Jod je znan tudi po tem, da posameznik ne najde trajne rešitve problema, to pa ga tudi energetsko precej izčrpava.


Ni joda

Slika 5: Sistematični prikaz konfiguracije jod (» božji prst «)


Zmaj je posebna konfiguracija, ki jo sestavljajo najmanj štirje planeti, ki so med seboj povezani z eno opozicijo, tremi trigoni in dvema sekstiloma . Opozicija med planetoma predstavlja nasprotovanje oziroma problem, ki se ga da harmonično reševati prek dveh poti, ki jih predstavljata po en par trigon – sekstil. Ta konfiguracija ustvarja močne potenciale, ki imajo dovolj aktivnosti, pa tudi dovolj harmoničnosti, da povečajo moč in učinkovitost posameznika.


Ni zmaja

Slika 6: Shematski prikaz konfiguracije zmaj


Mistični pravokotnik je posebna konfiguracija , ki jo sestavljata dve opoziciji, dva sekstila in dva trigona. Nastane lahko tako, da se planeti razvrstijo na štiri ogljišča pravokotnika . Opoziciji predstavljata dve nasprotovanji, ki se lahko rešujeta preko enega ali drugega para trigon – sekstil . Posamezniku omogoča, da sprejema tako konkretne in realne življenjske situacije, hkrati pa ne nasprotuje mistiki, okultnemu in mejnim znanostim, ker čuti, da obstaja »nekaj več«, kot samo tisto, kar lahko zaznava s svojimi čutili.


Ni mističnega pravokotnika

Slika 7: Shematski prikaz konfiguracije mistični pravokotnik


Astrologi sicer uporabljamo še druge vrste konfiguracij, na primer: bumerang, trdi pravokotnik, različne vrste trapezov, veliki sekstil (»Davidova zvezda«) in podobno, vendar so postavitve planetov v njih precej manj izrazite ali pa se same konfiguracije kot take zelo redko pojavljajo.


Mario Baar, dipl. psih. astrol.