Mario Baar: Življenjepis

Življenjepis


Mario Baar (rojstni horoskop tukaj) je že kot otrok pogosto zrl v nočno nebo in skušal najti povezanost med gibanjem zvezd in planetov ter usodo, ki jo kot posamezniki doživljamo v življenju na Zemlji. Ko je obiskoval osnovno šolo se je veliko ukvarjal s klasično glasbo (igranje na klavir), v srednji šoli in kasneje pa tudi veliko s fotografijo. Ko je leta 1979 diplomiral na Fakulteti za elektrotehniko v Ljubljani, se je v prostem času začel ukvarjati tudi s proučevanjem psihologije, predvsem so ga zanimali Sigmund Freud, Alfred Adler in Carl Gustav Jung.


Od leta 1980 je služboval v Iskri Elektrozveze, kjer je opravil pripravniško dobo, nato pa je bil 10 let razvojni inženir na Inštitutu Jožef Stefan v Ljubljani. Leta 1990 se je začel kot samouk ukvarjati z astrologijo, ki ga je izjemno globoko prevzela. Da bi imel več prostega časa za astrološka raziskovanja, je sprememnil svojo kariero in se zaposlil kot učitelj matematike in informatike na Srednji medijski in grafični šoli v Ljubljani. Od leta 1990 do 1995, se je intenzivno ukvarjal s psihološko astrologijo, saj je poleg več deset ustnih astroloških interpretacij v tem obdobju napisal tudi več kot 300 pismenih interpretacij (vsaka v obsegu 25 tipkanih strani).


V začetku leta 1995 se je vpisal na Astrološki inštitut Matjaža Regovca v Ljubljani (ustanovljen 1. decembra 1993), kjer je čez tri leta tudi diplomiral z diplomsko tezo "Psihološka in astrološka analiza dogajanja v partnerskih odnosih v času krize srednjih let" [mentor za psihološki del prof. dr. Janek Musek (Filozofska fakulteta), za astrološki del pa univ. dipl. ing. Matjaž Regovec, D. F. Astrol. S. in D. Psih. Astrol. (Astrološki institut)]. Z uspešno zagovarjano diplomo je postal profesionalni astrolog z več kot desetletno astrološko prakso. Od leta 1998 poučuje na Astrološkem inštitutu Matjaža Regovca (leta 2007 se je institut preimenoval v Institut za psihološko astrologijo in psihoanalizo Ljubljana - IPAL) in je predavatelj na seminarjih, vodja supervizijskih vaj, tutorskih skupin in različnih astroloških izobraževanj.


V slovenskih časopisih (Priloga Dnevnika - Nika, O osebnosti, Aura ipd.) je pisal o pomenu psihološke astrologije v sodobnem svetu, kjer objavlja različne članke in psihološke nasvete bralcem. Veliko časa posveča tudi astroanalizi, svetovanju in še posebno astroterapijam, kjer je zelo uspešen. V okviru Instituta IPAL je izdal tudi dve obsežni skripti, in sicer: za Tečaj horoskopske interpretacije (1999) in Nadaljevalni tečaj (2000). Izdal je tudi dve knjigi, in sicer: Saturn – gospodar karme (2008) in Učbenik psihološke astrologije (2011).


Poleg omenjenega se udejstvuje tudi na javnih predavanjih v Ljubljani in drugod, ki se izvajajo v Vodnikovi domačiji, Cankarjevem domu in na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Po devetindvajsetih (29) letih intenzivnega ukvarjanja s psihološko, svetovno (mundano) in karmično astrologijo je prodrl zelo globoko v psihološka dogajanja v človekovi duši, kar mu kot astrologu omogoča, da celovito in učinkovito pomaga svojim klientkam/klientom pri njihovih življenjskih dilemah.


V zadnjih desetih letih se zelo intenzivno ukvarja z astroterapijami, ki so dalj časa trajajoči procesi, kjer je potrebno doseči spremembo življenjske usmeritve pri klientkah/klientih, ki so zabredli v težke življenjske situacije (bolezni, težka notranja psihološka stanja, nesrečne usode ipd.).


Mario Baar, dipl. psih. astrol.