KONTAKTNI PODATKI


Naslov in zemljevid lokacije seans:


SUZANA BAAR mag. manag. znanja, art terapevtka, s. p.
MARIO BAAR, dipl. psih. astrol.
 
Cesta na Rožnik 8, 1000 Ljubljana
 
Mobilni telefon: 031 691 819 - Suzana
Mobilni telefon: 041 959 027 - Mario
 
E-pošta:
suzana.baar@siol.net,  sspmbaar@gmail.com
mario@ipal.si
 

Zemljevid:


Ni zemljevida

Prijava na astroanalizo, astroterapijo, mitološki tarot oziroma za naročilo astroloških knjig se običajno opravi prek mobilnega telefona ali elektronske pošte.


Klientka/klient, ki se želi naročiti na analizo rojstnega horoskopa, naj psihološkemu astrologu zaupa svoje ime in priimek, datum, točno uro in minuto in kraj rojstva ter telefonsko številko. Na osnovi teh podatkov astrolog pripravi rojstni (natalni) horoskop in druge vrste horoskopov, ki so osnovani na rojstnem horoskopu (sekundarne progresije, tranzite, solarne ali lunarne povratke, drevesa vmesnih točk, sinastrijo, kompozit, astrokartografske predloge itd.). Psihološki astrolog in klientka/klient se domenita tudi za glavno temo, ki bo osrednji del proučevanja osebnosti na prvi seansi.


Če gre za astroterapijo, mora psihološki astrolog skupaj s klientko/klientom poleg že opravljene globinske analize rojstnega horoskopa pripraviti še daljnoročno »strategijo« dela, ki se običajno oblikuje v prvih treh obiskih klientke/klienta.


Duhovna rast s pomočjo astroterapije in mitološkega tarota se dosega z najmanj desetimi obiski (seansami), kjer se s pomočjo različnih analitičnih pristopov oziroma simbolike tarot kart doseže globje ravni zavesti, osebnega oziroma kolektivnega nezavednega, kjer ležijo globinski vzroki (vzorci), zaradi katerih je klientka/klient močno obremenjena.


Srečanje med psihološkim astrologom in klientko/klientom se posname zvočno na 90-minutni CD-R disk ali USB ključ z namenom, da ga klientka/klient po interpretaciji (analizi) oziroma astroterapiji vzame s seboj in ga doma lahko posluša ter podrobno analizira. Ker je analiza zelo poglobljena in intenzivna, se lahko pojavijo različna dodatna vprašanja, misli in spomini, ki jih sproži samo poglabljanje vase. Tako nastala vprašanja lahko klientka/klient zastavi astrologu na naslednji seansi.


Pogosto se zgodi, da imajo klientke/klienti po prvi seansi določene čustvene reakcije, ki so posledica hitrega in globokega uvida v psihološko dogajanje oziroma "brskanje po svoji duši".


Če se klientka/klient po treh obiskih pri astrologu odloči za astroterapijo, se obveže, da bo hodila (tedensko ali štirinajstdnevno) na 90-minutne seanse in sicer najmanj desetkrat. To je namreč tisti minimalni čas, ki je nujno potreben, da astroterapevt doseže zaznavne globinske učinke pri klientki/klientu.


Psihološki astrolog se zavezuje, da bo v zvezi s klientko/klientom 100% diskreten in bo na vzpodbudno in stimulirajoče vplival nanjo. Psihološki astrolog je namreč zavezan etičnemu kodeksu (podpisal ga je ob podelitvi astrološke diplome na Institutu za psihološko astrologijo in psihoterapijo Ljubljana - IPAL), da bo delal v dobrobit svojih klientk/klientov z vsemi svojimi močmi, sposobnostmi in znanjem.


Psihološki astrolog pripravi psihološko - astrološko analizo tako, da temeljito preštudira rojstni horoskop klientke/klienta in ga ustrezno razloži v razumljivi obliki. Pri tem psihološki astrolog uporablja obširno znanje splošne, humanistične in transpersonalne psihologije, psihoanalize, psihosinteze ter psihodinamike, s čemer zelo razširi in obogati astrološko interpretacijo. Pri večkratnih obiskih klientk/klientov je omogočeno, da ta duhovno raste in se razvija, saj generalno spreminja svoj pogled oziroma interpretacijo vezano na dogajanje, v katerem živi. To klientka/klient lahko opazi po svojih reakcijah na določene dogodke ali situacije, kjer se začne odzivati povsem drugače.


Klientka/klient z astrologom sodeluje tako, da pri razlagi posameznih astroloških signifikatorjev podaja svoje misli, občutke in asociacije, ki nastanejo pri stiku z določenimi obravnavanimi vsebinami. Za uspešno in kvalitetno astrološko analizo je nujno potrebno, da klientka/klient povsem zaupa psihološkemu astrologu, da se mu miselno in čustveno "odpre" oziroma da mu čim bolje opiše različne dogodke in situacije iz preteklosti, ki so povezane s ključnimi življenjskimi prekretnicami.


Astroanaliza in astroterapija nista časovno omejeni samo na sedanjost, ampak se lahko navezujeta tudi na preteklost oziroma prihodnost, vendar se v zadnjem primeru osredotočata zgolj na psihološke smernice (trende), ne pa na konkretne (bodoče) dogodke. Tako pri astroanalizi kot tudi pri astroterapiji pride pogosto do astrološkega in psihološkega vrednotenja sanj, ki so izjemnega pomena za razumevanje nezavednih vzorcev v klientkini/klientovi osebnosti. Sanje se da s pomočjo različnih tehnik psihološke astrologije globinsko ovrednotiti in amplificirati oziroma pokazati na to, kaj sporoča osebno nezavedno neposredno klientkini/klientovi zavestni sferi.


Mario Baar, dipl. psih. astrol.