Institut za psihološko astrologijo in psihoanalizo (IPAL)

Institut IPAL


Institut za psihološko astrologijo in psihoanalizo (IPAL) je zasebni izobraževalni in raziskovalni zavod na področju psihološke astrologije. Ustanovljen je bil 1. decembra 1993 pod imenom "Astrološki institut Matjaža Regovca", z namenom raziskovanja in izobraževanja na področju psihološke astrologije in analitične psihologije (Carl Gustav Jung).


V juliju 2007 je spremenil svoj uradni naziv v "Institut za psihološko astrologijo Ljubljana" ali skrajšano "IPAL", od 2010 pa se uradno predstavlja z nazivom "Institut za psihološko astrologijo in psihoanalizo Ljubljana". Institut ponuja možnosti izobraževanja na področju psihološke astroogije in izkustvenega dela na sebi.


IPAL se ukvarja z izobraževanjem, in sicer:


1. uvodnih skupin psihološke astrologije in psihoanalize,
2. triletnim dodiplomskim študijem psihološke astrologije in psihoanalize,
3. podiplomskim usposabljanjem,
4. javnimi predavanji in
5. izkustvenim delom s strankami, in sicer v obliki:
a) astrološkega svetovanja in
b) psihoanalize (po Carlu G. Jungu).

Na IPAL potekajo celodnevni seminarji, supervizijske vaje, tutorske skupine, javna predavanja in druge dejavnosti v okviru psihološke astrologije in psihoanalize.


Kot diplomirani psihološki astrolog je Mario Baar predavatelj na celodnevnih seminarjih , ki potekajo običajno ob sobotah. Vsak seminar je vezan na določeno astrološko-psihološko temo temo, ki je pomembna za izobrazbo slušateljev oziroma gojencev Instituta. Seminarji so javni in se jih lahko udeležijo vsi, ki jih ta tematika zanima.


Supervizijske vaje in tutorske skupine so namenjene gojencem Instituta IPAL, kjer se poglobljeno obravnavajo teme, obravnavane na celodnevnih seminarjih.


Javna predavanja se odvijajo v Cankarjevem domu in na drugih javnih mestih in so namenjena splošnemu občinstvu. Gre za predavanja na različne splošne teme, vezane na astrologijo, psihoanalizo, astroterapijo in druge dejavnosti Instituta.


Več informacij lahko dobite prek spletne strani: IPAL


Mario Baar, dipl. psih. astrol.