DRUGE VRSTE ASTROLOGIJ

Astrologije za različna področja življenja

Različne astrologije - različne mantike


Poleg psihološke astrologije obstaja še vrsta drugih astrologij, in sicer:

 1. Popularna (časopisna) astrologija se srečuje v vsakodnevnem časopisju, v različnih revijah, na spletu in na mobilnih telefonih. Običajno gre za napovedi, ki so vezane na dvanajst astroloških znamenj, kjer se na kratko opisuje, kaj se bo posamezniku zgodilo v naslednjem dnevu ali tednu. Zavedati se je treba, da je ta vrsta astrologije namenjena zgolj zabavi oziroma sprostitvi in nima nikakršne znanstvene, svetovalne ali kakršnekoli druge vrednosti. Več...

 2. Svetovna (mundana) astrologija se ukvarja z različnimi političnimi, sociološkimi in družbenimi vprašanji, ki se nanašajo na različne veje oblasti (npr. sodstvo, parlament, stranke, zunanja in notranja politika). Vprašanja in odgovore, ki zanimajo javnost, se lahko analizira s pomočjo horoskopov različnih podjetij, institucij, ustanov in držav. Z astrološkega vidika imajo take entitete določene značilnosti in dinamiko, ki je tipična samo zanje.

 3. Horarna astrologija je osnovana na tradicionalni astrologiji 1. in 2. stoletja po našem štetju in deluje na principu trenutka, ko je bilo postavljeno točno določeno vprašanje, ki posameznika zanima. Ta astrologija se še danes precej uporablja, saj omogoča konkretne odgovore na konkretno zastavljena vprašanja, s čemer posamezniku olajša življenjsko pomembne odločitve.

 4. Elekcijska astrologija je sorodna horarni, vendar je njen osnovni namen določiti najugodnejši trenutek za vnaprej »programiran« dogodek, denimo ugoden čas za podpis pogodbe, izvedbo poroke, začetek poslovnega partnerskega odnosa ali dejavnosti, ustanovitev podjetja, za javno predavanje, nakup ali prodajo avta, hiše, delnic, ugoden čas za različna poslovna ali zasebna potovanja.

 5. Karmična astrologija ima mističen značaj in se ukvarja z vplivi različnih inkarnacij (utelešenj), karmo (zakon vzroka in posledice) in dharmo (življenjska vloga). Osnovne informacije se dobi prek Luninih vozlov, ki kažeta na dinamiko inkarnacijskih procesov. Ta vrsta astrologije proučuje karmične vzorce, pridobljene v preteklih življenjskih procesih in njihov vpliv na sedanje življenje.

 6. Medicinska astrologija se pretežno ukvarja z vprašanji zdravja in ugotavlja simbolične povezave med posameznimi organi in astrološkimi označevalci (signifikatorji). Kaže na nagnjenost posameznika k določenim tipom bolezni in ugotavlja šibke točke v psiho-somatskem sklopu. Skuša delovati preventivno in usmerjati posameznika k takšnemu načinu življenja, ki zmanjšuje možnost tveganja na področju zdravja.

 7. Ezoterična astrologija celovito obravnava kozmična vprašanja, ki se tičejo obstoja in usode živih bitij na Zemlji. Ta tip astrologije se ukvarja z velikimi kozmičnimi silami, vplivi in pojavi, ki vladajo v vesolju in vplivajo na življenje na Zemlji. Preučuje skrite kozmične energije, omogoča globalistične analize in povezuje Zodiak s kozmičnimi žarki, vplivi zvezd stalnic in zvezdnih konstelacij.

 8. Kadrovska astrologija se ukvarja z naravnimi sposobnostmi in kreativnimi potenciali izbranega posameznika in ugotavlja, ali je kot osebnost sposoben kvalitetno opravljati določeno delo, dejavnost ali poklic, oziroma, ali ima vse tiste sposobnosti in kvalitete, ki so potrebne za visoko zahtevne, kompleksne in abstraktne dejavnosti, ki jih zahteva določena službena kariera.

 9. Finančna astrologija je vezana na različne bančne, borzne in druge finančne transakcije, investicije v gospodarstvu, ekonomske kazalnike, gibanja in spremembe tečajev svetovnih valut, smotrnost ali nesmotrnost naložb v določena podjetja ali organizacije, ugotavljanje bodočih finančnih trendov in vpliv različnih psiholoških in drugih faktorjev, ki vplivajo na rast ali padanje določenega gospodarstva.

 10. Kriminalistična (forenzična) astrologija se ukvarja s kriminalnimi dejanji in z odkrivanjem storilcev na osnovi trenutka odkritja kriminalnega dejanja. Analizira različne vzroke tatvin, ropov, umorov in samomorov, raziskuje motive kriminalnih dejanj, kaže na smer, v katero naj se razvija kriminalistična preiskava, odkriva medsebojne simbolične in praktične povezave, ki olajšujejo kriminalistično delo.

 11. Pravna (juridična) astrologija se ukvarja z resničnostjo trditev obtožencev, prič in drugih sodelujočih v sodnih procesih, kjer se jo lahko kombinira tudi z detektorjem laži. S pomočjo te vrste astrologije se ugotavlja, ali je določen obsojenec resnično kriv ali ne, kakšni so njegova nagnjenja, interesi, želje, potrebe in naravne danosti. Ugotavlja, ali je posameznik sploh sposoben kriminalnih dejanj glede na svoj psihološki profil, preteklost, vzgojo in izobraženost.

 12. Vremenska astrologija se ukvarja s kratkoročnimi in dolgoročnimi vremenskimi napovedmi na osnovi različnih astroloških tehnik in tradicionalnih astroloških ključev, ki izhajajo že iz tradicionalne astrologije 1. in 2. stoletja našega štetja. Vremenska astrologija lahko napoveduje vreme s pomočjo posebnih “astroloških formul”, ki so vezane na simbolične vplive planetov našega Sončnega sistema na vreme na določenem zemeljskem območju.

 13. Geoastrologija se ukvarja z geološkim dogajanjem na Zemlji ter proučuje vzroke in posledice potresov, cunamijev, zemeljskih plazov, poplav, požarov in viharjev ter z njimi povezanih učinkov oziroma posledic. Analizira vzroke različnih katastrof, simbolično povezuje naravne pojave in delovanje človeštva kot celote ter povezuje različne na videz nepovezane vzroke in posledice.

Mario Baar, dipl. psih. astrol.