ASTROTERAPIJA

Profesionalni odnos med klientko/klientom in psiholo&šcaron;kim astrologom

Dinamika v terapevtskem odnosu


Klientka/klient se prek komunikacije z astroterapevtom na nek poseben način sooča s svojimi težavami: psihološkimi blokadami, obrambnimi mehanizmi, iluzijami ipd. V terapevtskem odnosu se pojavljajo različni procesi, na primer: prenašanje določenih psiholoških vsebin s klientke/klienta na astroterapevta (transfer), oziroma z astroterapevta na klientko/klienta (kontratransfer), ki jih mora astroterapevt profesionalno obvladovati. Ti procesi so odraz psihične bližine in intimnosti pogovorov med klientko/klientom in astroterapevtom, hkrati pa morajo biti postavljene jasne ločnice, kaj je v odnosu dovoljeno in kaj ne.


To, kar se dogaja v astroterapevtskem odnosu, je izključno vezano na klientko/klienta in astroterapevta, saj gre za obravnavanje izredno občutljivih, diskretnih in zaupnih vsebin, ki v nobenem primeru ne smejo preseči njunega skupnega okvira oziroma se širiti izven terapevtskega prostora.


Psihološka astrologija je odlična sopotnica astroterapije, kajti gre za dopolnjevanje dveh znanosti z namenom, da se pri klientki/klientu doseže duhovno rast, vsesplošni napredek in da se preseže psihološke in druge blokade ali stereotipe, ki so pripeljale do velikih življenjskih težav, problemov oziroma usodnih odločitev. Psihološka astrologija omogoča dobesedno črentgenskič vpogled v dušo klientke/klienta (astroanaliza), s čemer nakazuje, katere so tiste psihološke teme, ki po Carlu Gustavu Jungu obstajajo v dinamiki osebnega in kolektivnega nezavednega, ki povzročajo na zavestni ravni nepravilne ali izkrivljene interpretacije notranjih oziroma zunanjih dogajanj.


Psihološka astrologija kaže na časovno dinamiko, to je trajanje določenih življenjskih obdobij, ki so včasih zelo težka in problematična, kaže na vsebino različnih čkozmičnih lekcijč, pri katerih klientka/klient duševno in duhovno napreduje na višjo raven. Nadalje psihološka astrologija omogoča, da klientka/klient razume, kaj se pravzaprav dogaja, da prepozna svoje čvidne in nevidne sovražnikeč, da se z njimi sooči in da se odloči za ustrezno vrsto strategije, ki vodi iz labirinta nenehnih ponavljanj vedno istih psiholoških vzorcev.


To, kar psihološka astrologija analizira in odkrije zavestnemu dojemanju, je treba če ponotranjiti oziroma globinsko dojeti tako, da klientka/klient s pomočjo svoje zavestne volje spreminja načine interpretiranja vsega, kar se ji v življenju dogaja. Tako lahko dvigne kvaliteto svojega čivljenja, lahko bi rekli tudi aktivno vpliva na svojo čivljenjsko usodo. Res je sicer, da prirojenih in privzgojenih vzorcev ni mogoče povsem spremeniti, res pa je tudi, da je močno tudi najbolj zakoreninjene vzorce toliko modificirati, da niso več tako moteči in da ne vplivajo več tako usodno na življenjska dogajanja.


Kombinacija astroterapije in psihološke astrologije je torej nekaj, kar priporočam ljudem, katerim življenje se zdi težko, nesmiselno, problematično in čusodno zakletoč. Seveda je potrebno v primerih, ko gre za ljudi s čtežko karmoč, vložiti veliko truda in napora, vendar se finančna investicija v astroterapijo in psihološko astrologijo na koncu skoraj vedno poplača v obliki notranje duševne stabilnosti, trdnosti in odpornosti proti situacijam in dogodkom, ki se odvijajo na notranji ravni ali pa so posledice zunanjih okoliščin.


S tema dvema pristopoma se da čzdravitič tudi karmične probleme, ki so posledica zelo težkih izkušenj iz prejšnjih inkarnacij, ki zdaj vplivajo na trenutno življenje in pogosto povzročajo zelo težke življenjske situacije na različnih ravneh. Klientka/klient, ki čuti, da je njeno (njegovo) notranje duševno stanje problematično, zunanje okoliščine, ki jih doživlja navzven pa nenavadno težke, naj pomisli na to, da verjetno obstajajo načini in metode, s katerimi se da te probleme vsaj do neke mere nevtralizirati. Astroterapija in psihološka astrologija sta vsekakor tisti disciplini, ki omogočata, da klientka/klient vendarle čizplavač iz najhujših težav in najde nove načine, kako vendarle videti, da je življenje lepo in smiselno.


Sledeče hiperbesedilo omogoča, da se spoznate z osnovami psihološke astrologije, oziroma, se povežete na malo šolo astrologije.


Mario Baar, dipl. psih. astrol.