ASTROTERAPIJA

Kdo potrebuje astroterapijo?

Kaj obsega astroterapija?


Astroterapija je nujno potrebna tistim ljudem, ki se znajdejo v življenjskih stiskah in težavah, iz katerih sami ne najdejo izhoda. Gre za poseben pristop h globinskemu načinu zdravljenja človeške duše, ki se "vrti v krogu" in vedno znova nezavedno ponavlja "napačne" življenjske vzorce, ker so takšni zapisi shranjeni v vseh celicah telesa.


Astroterapija vključuje različne načine dela s klientko/klientom, kjer uporablja globinske astrološke, psihološke, meditativne in karmične metode, ki v končni fazi omogočajo poglabljanje v klientkino/klientovo dušo. V času trajanja astroterapije gre tudi za časovno analiziranje dogajanja v preteklosti, sedanjosti in prihodnosti, s poudarkom na tem, kaj naj bi se klientka/klient iz izkušenj naučila na višjem (simboličnem) nivoju. Klientka/klient lahko začne z astroterapijo šele po tem, ko je opravila astroanalizo, kar pomeni, da je prišla na 90-minutno seanso s psihološkim astrologom že vsaj trikrat.


Astroterapija obsega množico metod in načinov, s katerimi skuša astroterapevt pri klientki/klientu doseči, da se začnejo odvijati intenzivni notranji psihični procesi, prek katerih se ojača klientkina/klientova osebnost oziroma se na nek način doseže vzpodbuditev samozdravilnih psiholoških oziroma psihičnih dejavnikov. Astroterapija, ki lahko traja več let klientki/klientu omogoči, da sčasoma "reprogramira" celice svojega telesa in s tem doseže, da se stari (zakoreninjeni) vzorci umaknejo novejšim in boljšim; vse to so posledice dela na sebi.


Astroterapija je pogosto dolgotrajni postopek, pri katerem naj bi klientka/klient obiskovala astroterapevta enkrat tedensko oziroma enkrat na štirinajst dni. Pri tem se vzpostavi med klientko/klientom in astroterapevtom tako imenovani terapevtski odnos, kjer klientka/klient pogosto vidi astroterapevta kot osebo, ki ji lahko zaupa vse svoje skrivnosti: nagnjenja, stiske, strahove, bolečine ipd.


Treba je poudariti, da se astroterapija odvija tudi v času, ko astroterapevt in klientka/klient nista v neposrednem kontaktu, saj klientka/klient dobiva različne naloge, opravila in dejavnosti, ki naj jih izpolni med dvema seansama. Gre torej za celovito in kontinuirano delo tako v času seans, kot tudi med njimi, zato terapevtski proces teče vse obdobje, ko je klientka/klient v obravnavi pri astroterapevtu. Več...

Mario Baar, dipl. psih. astrol.