ASTROANALIZA

"Diagnosticiranje" osebnosti

Astroanaliza kot kozmični uvid


Namen astrološke analize (astroanalize) osebnosti je v tem, da klientka/klient začne spoznavati skrite dimenzije svoje osebnosti in da ovrednoti svoje značajskih prednosti in slabosti. Stranki ni potrebno vnaprej poznati mehanizmov psihološke astrologije, pomembno je le, da pri procesu analiziranja rojstnega horoskopa oziroma njegove osebnosti aktivno sodeluje s psihološkim astrologom.


Astrološka analiza omogoča, da se klientka/klient pobliže spozna s svojim rojstnim (natalnim) horoskopom, pri čemer analiza teče od enega do drugega planeta (arhetipa), ki se nahaja v določenem astrološkem znamenju in astrološki hiši ter tvori z drugimi planeti določene aspekte, ki kažejo na psihološko dinamiko klientke/klienta.


Astrološka analiza vključuje analizo ega in polja zavesti, opis in psihološko dinamiko staršev, bratov, sester, sorodnikov, bližnjega okolja, sposobnosti komuniciranja, inteligentnosti, opis družinske dinamike v rodnem domu, zdravja, poklicne usmerjenosti, nagnjenja k ljubezenskih odnosom in partnerstvom, empatije, razumevanja in sočutja do drugih ljudi, opis prijateljstev, življenjskih ciljev, karmičnih danosti (npr. karmičnih kompleksov), spolnih nagnjenj in potreb, službenih aktivnosti, odnosov do sodelavcev, lastnih vrednot in vrednostnega sistema itd.


Astrološka analiza je tako poglobljena, da omogoči psihološkemu astrologu dostop do najbolj skritih delov duše, zato lahko izredno hitro in učinkovito ugotovi, kateri so psihološki, dedni, vzgojni, okoljski ali karmični vzroki, zaradi katerih ima klientka/klient precejšnje težave.


Pogosto se dogaja, da analiza rojstnega horoskopa odkrije odgovore na vprašanja, ki si jih klientka/klient postavlja že desetletja, pa na njih ne najde pravih odgovorov oziroma ustreznih rešitev.


V času astrološke analize stranka lahko postavlja poljubna vprašanja o svoji osebnosti in tudi drugih ljudeh, s katerimi je v neposrednih odnosih. Analiza je pogosto tako poglobljena, da stranka potrebuje nekaj časa, da razmisli vse to, s čemer se je seznanila pri analizi in da morda ob naslednjem obisku vpraša po tistih temah, ki jih ni povsem razumela. Reakcije po prvem obisku (seansi) so lahko precej nenavadne in močne, ali jih klientka/klient ne zaznava.


Astrološka analiza je verjetno ena najučinkovitejših metod analiziranja osebnosti, kar jih pozna človeštvo, saj lahko dobesedno "rentgensko" poseže v globino duše in izlušči tiste psihološke vzorce, danosti in arhetipske vsebine, ki stranki neusmiljeno grenijo in otežujejo življenje.


Mario Baar, dipl. psih. astrol.